Centralni Registar Privrednih Subjekata

Propisi i Obrasci

Ovde možete preuzeti sve najnovije obrasce.

Novi obrasci i primjeri osnivačkih akata  
Jedinstvena registraciona prijava
Zakoni  
Zakon o privrednim društvima
Zakon o reviziji
Zakon o računovodstvu
Zakon o stečaju
Zakon o sprječavanju nelegalnog poslovanja
Zakon o klasifikaciji djelatnosti
Zakon o nevladinim organizacijama
Zakon o poreskoj administraciji
Zakon o kooperativama
Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
Zakon o visokom obrazovanju
Zakon o osiguranju
Zakon o investicionim fondovima
Uputstva  
Pravilnik-naknade
Pravilnik
Naknade  
Naknade za registraciju

© Centralni Registar Privrednih Subjekata 2024
Sva prava zadržana.