Centralni Registar Privrednih Subjekata
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: USPOSTAVLJEN REGISTAR STVARNIH VLASNIKA PRI CENTRALNOM REGISTRU PRIVREDNIH SUBJEKATA

Uprava prihoda i carina uspostavila je Registar stvarnih vlasnika u okviru Centralnog registra privrednih subjekata u skladu sa odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, u skladu sa pozitivnom praksom Evropske unije i pravnom tekovinom iste, radi obezbjeđivanja transparentnosti vlasničkih struktura i sprovođenja mjera za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Registar stvarnih vlasnika vodiće se u elektronskom formatu, kao dio portala eFirma na kojem su dostupni elektronski servisi Centralnog registra privrednih subjekata, te će se istom pristupati uz posjedovanje digitalnog certifikata kao sredstva za autentifikaciju i verifikaciju podataka.

U skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i podzakonskim aktima, privredna društva, pravna lica, udruženja, ustanove, političke partije, vjerske zajednice, umjetničke organizacije, komore, sindikati, udruženja poslodavaca, fondacije ili drugi poslovni subjekti, pravna lica koja primaju, upravljaju ili raspoređuju sredstva u određene svrhe, strani trust fondovi, strane institucije ili slični subjekti stranog prava, koji primaju, upravljaju ili vrše raspodjelu imovinskih sredstava za određene namjene dužni su da unose u Registar podatke o stvarnim vlasnicima i promjenama vlasnika u roku od osam dana od dana osnivanja ili promjene podataka u privredni ili poreski registar, te isti odgovaraju i za tačnost unijetih podataka.

Obaveze prijavljivanja stvarnog vlasnika oslobođeni su: preduzetnici, jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću  i direktni i indirektni budžetski korisnici.

Pristupanje Registru stvarnih vlasnika vršiće se putem internet adrese:  https://efirma.tax.gov.me/, a za potrebe pružanja podrške u inicijalnoj fazi rada Registra otvorena je e-mail adresa: rsv@tax.gov.me, putem koje se zainteresovani subjekti mogu obratiti za instrukcije ili pomoć prilikom pristupanja ili unosa podataka u Registar stvarnih vlasnika.

Registar stvarnih vlasnika je uspostavljen u okviru projekta modernizacije i automatizacije rada Centralnog registra privrednih subjekata, koji se sprovodi već tri godine, i koji je do sada rezultirao uvođenjem sistema za elektronsku registraciju privrednih subjekata i pružanje niza elektronskih usluga, radi smanjenja administrativniog opterećenja procedura CRPS.

UPRAVA PRIHODA I CARINA - CRPS

© Centralni Registar Privrednih Subjekata 2024
Sva prava zadržana.